Sărbătoare la școală

1 DECEMBRIE  ZIUA NAṬIONALӐ  A ROMȂNIEI

Aṣa cum se obiṣnuieṣte ȋn fiecare an, ziua naṭionalӑ a Romȃniei a fost sӑrbӑtoritӑ ṣi ȋn cadrul ṣcolii „I.A. Bassarabescu” din Ploieṣti. Cu toate cӑ activitatea s-a desfӑṣurat cu cȃteva zile mai devreme, din motive obiective, atȃt elevii, cȃt ṣi cadrele didactice au dorit sӑ marcheze acest eveniment realizȃnd un mic moment artistic care sӑ aminteascӑ de ziua istoricӑ ce a reprezentat momentul ȋntemeierii statului romȃn modern.

Activitatea a debutat cu intonarea imnului naṭional al Romȃniei atȃt de cӑtre corul ṣcolii, cȃt ṣi de cӑtre elevii ṣi cadrele didactice participante. Ȋn continuarea programului, elevii ce fac parte din cercul dramatic al ṣcolii, conduṣi de doamna director adjunct Elisabeta Chivulescu au oferit un moment liric deosebit recitȃnd poezii istorice scrise de mai mulṭi scriitori marcanṭi ai literaturii romȃne.

image

De asemenea , eleva Grigore Ana din clasa a VI-a B a citit un referat al cӑrui subiect a fost semnificaṭia zilei de 1 decembrie, iar un grup de elevi din clasele a V-a ṣi a VI-a au recitat poezii istorice romȃneṣti sau creaṭii proprii.

image

Corul ṣcolii, ȋndrumat de doamna profesor Constantinescu Bianca a oferit un mic recital cu cȃntece istorice din repertoriul naṭional.

image

Ȋn plus, elevii clasei a VI-a B au realizat cȃteva  desene care sӑ ilustreze ziua de 1 decembrie.

image

Ȋn ȋncheierea activitӑṭii, pӑrintele Viṣoiu de la biserica „Sfinṭii Atanasie ṣi Chiril” a adresat asistenṭei cȃteva cuvinte referitoare la semnificaṭia zilelor de 30 noiembrie, cȃnd se sӑrbӑtoreṣte Sfȃntul Apostol Andrei ṣi 1 decembrie- ziua tuturor romȃnilor.

image

La realizarea activitӑṭii au participat mai multe cadre didactice ale ṣcolii: dir. Georgescu Angelica, dir. adj.  Chivulescu Elisabeta, prof. Ghiṭulescu  Ramona,  prof. Manta Nicoleta, prof. Neagoe Georgiana, prof. Ungureanu Ion, Prof. Rusu Mihaela, prof. Matei Andreea, prof. Canache Georgiana, prof. Ioniṭӑ Laura.

A consemnat pentru blogul ṣcolii,

prof. Andreea Matei

Reclame

SĂRBĂTOARE DE ZIUA NAȚIONALĂ

DSCN2116Atmosferă de sărbătoare pe data de 29 noiembrie 2012 în toată școala. Ca în fiecare an, de mulți ani încoace, n-am lăsat să treacă pe lângă noi un eveniment cu profunde semnificații pentru orice român: Ziua Națională.

Corul școlii, „Allegretto”, s-a pregătit chiar de la începutul anului pentru aceste moment. Pe lângă interpretarea imnului țării, cu mândire și solemnitate, repertoriul a inclus în acest an noi cântece patriotice care ne-au însoțit istoria: „Pe-al nostru steag”, „Hora unirii”, „Treceți batalioane!”, „Pui de lei”, „Imnul eroilor” , etc.

DSCN2105DSCN2109

Micul spectacol de Ziua Națională a  inclus și realizarea unui decor în care să se regăsească însemnele sub care, la 1 Decembrie 1918 la Alba – Iulia, s-a semnat unirea: tabloul reprezentându-l pe Mihai Viteazul și alte trei reprezentându-i pe cei trei martiri, Horea, Cloșca și Crișan. Spațiul de joacă de la capătul holului s-a transformat într-o expoziție cu realizări ale elevilor de la ciclul primar și gimnazial și cu postere explicative referitoare la Marea Unire, peste toate fiind arborat la loc de cinste drapelul României.

Elevii clasei a V – a D au refăcut prin frumoasa rostire a cuvintelor acea zi în care s-a consfințit Marea Unire. Iată un fragment  cu descrierea sălii în care se aflau pricipalii actori ai acestui mare evenimet.

„În jurul orei 10.00,  au urcat pe scena amenajată în clădirea  Cazinoului, azi Sala Unirii, în aclamaţii şi urale, fruntaşii Consiliului Naţional Român Central şi reprezentanţii Bisericii.  Peretele din fundalul încăperii era împodobit cu tabloul lui Mihai Viteazul, sus, iar mai jos tablourile conducătorilor Revoluţiei din 1784-1785: Horea, Cloşca şi Crişan. După salutul de bun venit rostit de Ştefan Cicio Pop, s-a trecut la numărarea delegaţilor, în total 1.228. Protopopii ordodocşi şi greco-catolici erau delegaţi de drept, dar au fost şi delegaţi ai profesorilor, învăţătorilor,femeilor,meseriaşilor,fiecare categorie reprezentată de câte două persoane. Ulterior, a fost ales prezidiul care a coordonat lucrările din actuala Sală a Unirii. ”

DSCN2112DSCN2113

Într-o frumoasă alternanță de muzică și rememorare a principalelor momente ale zilei de 1 decembrie 1918, toți cei prezenți s-au dovedit  impresionați de semnificația evenimentului. Profesorii coordonatori ai activității au fost: Cristina Prodan, dirijorul corului și Nicoleta Manta (istorie). La spectacol au fost prezenți: director Angelica Georgescu, părinți, profesori, învățători, alți elevi ai școlii.

Tot pe data de 29 noiembrie 2012, elevii claselor primare au ales să sărbătorească altfel Ziua Unirii.

D-na învățătoare Nicoleta Găvenea a reunit clasa a II –a B sub emblema:

,,ŞI NOI SUNTEM ROMĀNI !”

Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne o filă miraculoasă a istoriei româneşti. Desăvârşirea unităţii naţionale a poporului român este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată prin vrerea unui neam dornic de unitate şi cu iubire de neam.

1 Decembrie este Ziua Naţională a României. Şi cei mici trebuie să simtă româneşte şi să cunoască semnificaţia acestui eveniment. Şcolarii trebuie învăţaţi că istoria neamului românesc este ea însăşi o lecţie de viaţă, voinţă şi iubire! Călăuziţi de aceste fapte am propus împreună cu d-na bibliotecară Matei Florentina următorul proiect şi credem în puterea acestuia de a uni şi a călăuzi spirite.

Pe data de 29 noiembrie 2012, elevii clasei a II-a B, coordonaţi de d-ra învăţătoare Găvenea Nicoleta au simţit româneşte şi au cântat din suflet versurile lui Andrei Mureşanu. După o prezentare power-point referitoare la semnificaţia zilei de 1 Decembrie, elevii au demonstrat (lucrând pe fişe) că au reţinut care sunt însemnele ţării noastre, semnificaţia culorilor drapelului, dar cel mai important, însemnătatea zilei de 1 Decembrie.

Si noi suntem romani (1)Si noi suntem romani (2)

Pentru ca activitatea să se încheie într-un cadru festiv, elevii au prezentat un moment artistic, prin recitarea de poezii şi intonarea unor cântece patriotice. S-a amenajat şi o expoziţie de lucrări închinate Zilei Naţionale, în realizarea căreia elevii au dat dovada de creativitate şi atenţie la detalii, de însuşirea diferitelor tehnici de lucru studiate la orele de abilităţi practice.

Si noi suntem romani (3)Si noi suntem romani (4)Si noi suntem romani (5)Si noi suntem romani (6)Si noi suntem romani (7)

Bineînţeles, costumul popular nu a putut lipsi, elevii fiind mândri să poarte veşmântul neamului românesc.

Mulţumim d-nei director, prof. Georgescu Angelica, pentru participarea la această activitate, dar şi unor părinţi dornici să-şi vadă copiii implicaţi în activităţile şcolare.

A consemnat  pentru bolgul şcolii,

prof. înv. primar Găvenea Nicoleta

O altă activitate interesantă s-a petrecut la clasa I B

„SUNTEM MICI, DAR TALENTAŢI!”

Din dorinţa de a le dezvolta simţul artistic, dar şi pentru a-i ajuta să le facă celor dragi cadouri de suflet, în ziua de 29 noiembrie 2012, micii elevi ai clasei I B şi-au făcut debutul în arta picturii de icoane pe sticlă.

Copiii au fost îndrumaţi cu multă dragoste de doamnele învăţătoare Stroe Amalia şi Enescu Nicoleta (mama elevului Enescu Theodor). Împreună le-au dezvăluit câteva din secretele acestei îndeletniciri deosebite. Micii artişti au privit iniţial cu nedumerire materialele primite. Au descoperit cu timiditate, primind permanent sprijin, că mânuţele lor, greu încercate de scrierea cifrelor şi a literelor, pot face lucruri minunate şi pe sticlă. Încântarea a început uşor să-i stăpânească, atunci când icoanele au început să capete contur şi i-a motivat să lucreze mai bine, astfel încât, la final, au fost copleşiţi de rezultatele obţinute. Toţi elevii şi-au manifestat dorinţa de a repeta astfel de activităţi.

DSC09385DSC09390

DSC09410DSC09411DSC09414DSC09415

Copiii au primit drept recompensă însemnele tricolorului şi baloane în culorile drapelului ţării, pentru a-şi aminti că sunt aproape de sărbătoarea Zilei Naţionale a României. Ei au aflat că dragostea faţă de patrie se manifestă şi prin continuarea activităţii artiştilor ţării şi prin crearea lucrurilor deosebite.

DSC09418DSC09419DSC09420DSC09421DSC09422DSC09423

Ne exprimăm speranţa ca această activitate să nască în sufletele lor dorinţa de a trăi într-o lume mai frumoasă, plăcută omului, dar şi lui Dumnezeu.

înv. Amalia Stroe I B

P.S. Decorul blogului nostru este realizat acum din câteva icoane realizate de elevii clasei I B

Ultima stire

Pe data de 10 aprilie 2009, după ultima oră de curs, în școala noastră a sosit…vacanțaaaaa!  A sosit, de fapt,  în toată țara. Această vacanță are fix 10 zile. Ea se încheie pe data de 20 aprilie 2009.  Așa că,  din ziua următoare,  21 aprilie 2009 „clopoțelul”  ( soneria)  va suna  reînceperea cursurilor. Chiar de la prima oră. Vă rugăm: nu întârziați!

Deocamdată vă urăm: Vacanță plăcută și Paște fericit!

Expozitia

 

 

 

 

 

 

 

Expozitia de Pasti

PASTE FERICIT! 

(Click pe  titlul „Paste fericit!” pentru a viziona expozitia elevilor scolii noastre. Incarcarea in power point ar putea dura 2-3 minute. Dupa încarcare click pe:F5 )

%d blogeri au apreciat asta: