„Furnicuțele” școlii noastre

              Proiectul educațional „Furnicile”

ants_walk_divider_horz_mw

 

În perioada 19-23 noiembrie 2012, elevii clasei pregătitoare 1, “Buburuzele” Gimnaziului “I. A. Bassarabescu” Ploieşti, au desfăşurat proiectul educaţional “Furnicile” îndrumaţi de către doamna profesor înv. primar Valentina Lache.

Poezia “Balada unui greier mic” de George Topârceanu a stârnit curiozitate în rândul elevilor. Aceştia au dorit să afle cât mai multe informaţii despre furnici. Aşa a început aventura noastră către cunoaştere.

Şi care e locul cel mai potrivit de unde poţi afla informaţii? Bineînţeles, biblioteca! Buburuzele mici au desfăşurat activitatea de cercetare la biblioteca şcolii. Pe grupe au “citit” cărţi specifice vârstei, îndrumaţi de doamna învăţătoare. Au învăţat poezia “Greierele şi furnica” de Jean de la Fontaine.

Au întâlnit o gazdă prietenoasă în persoana doamnei bibliotecar Matei Florentina care le-a răsplătit dorinţa de cunoaştere cu câteva curiozităţi despre furnici. Încântaţi, elevii au dorit să îi recite doamnei şi alte poezii învăţate în cadrul orelor de curs.

clip_image005

LA BIBLIOTECĂ

clip_image007

Organizaţi pe grupe, elevii au cules informaţii din cărţi specifice vârstei

clip_image009

clip_image011

Învăţătorul a devenit îndrumător

clip_image013

Iar doamna bibliotecar – colaborator important

Recităm cu plăcere poeziile învăţate

clip_image015

clip_image017

Proiectul a continuat în clasă. Elevii şi-au exprimat liber părerea despre greiere şi furnică, argumentându-şi alegerile. Am urmărit să dezvolt elevilor mei capacităţi superioare, de reflecţie, de argumentare a părerilor emise, de manevrare a informaţiilor, de comunicare în diverse contexte.

FurniciFurnici2Furnici3Furnici4

Pornind de la teoria învăţării prin acţiune elaborată de Jean Piaget, am urmărit implicarea directă a elevilor mei în activitate, exersându-şi abilităţile şi cunoştinţele în diverse contexte de învăţare.

Astfel, organizaţi pe grupe, elevii au realizat cu plăcere macheta “Furnicile”, aceasta reprezentând produsul final al proiectului.

proiect furniciproiect furnici2

proiect furnici5

Evaluarea proiectului s-a realizat printr-un concurs de recitări. Elevii au recitat poeziile învăţate în cadrul activităţilor din proiect, dar şi pe parcursul unităţii tematice “Căsuţe şi cuiburi” din perioada 12- 23.XI.2012. La activitate a participat şi conducerea şcolii în persoana doamnei profesor Elisabeta Chivulescu care a acceptat cu plăcere propunerea clasei de a acorda note şi diplome hărnicuţilor recitatori.

proiect furnici3proiect furnici 4proiect furnici3

grasshopperProiectul “Furnicile” a reprezentat un context în care elevii au operat cu cunostinţele, deprinderile teoretice si motrice învăţate şi în care au învăţat cercetând. Prin urmare, proiectul a devenit o metodă de evaluare, dar şi de predare-învăţare.

Organizarea elevilor în grupuri de lucru generează relaţii pozitive între ei; elevii învaţă să se ajute unii pe alţii pentru realizarea unui scop comun, stimulându-se creativitatea şi determinând creşterea stimei de sine.

Proiectul “Furnicile” reprezintă un demers integrat care contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor. În cadrul activităţilor se dezvoltă si se formează trăsături pozitive de caracter, cum ar fi: sârguinţă, perseverenţă, hărnicie, altruism, toleranţă, bunătate.

Proiectul a avut ca obiective fundamentale:

clip_image001 Familiarizarea copiilor cu cărţile, mijloc de instruire şi educaţie, şi cu biblioteca;

clip_image001[1] Dezvoltarea cunoştinţelor despre mediul înconjurător în anotimpul toamna, cu precădere a cunoştinţelor despre furnici;

clip_image001[2] Formarea atitudinilor de colaborare, de întrajutorare, de învăţare în grup, de compasiune, grijă faţă de vieţuitoare şi faţă de mediu.

Consider că obiectivele au fost realizate şi elevii au participat cu plăcere la activităţi.

A consemnat pentru dumneavoastră,

Prof. înv. primar Valentina Lache

Reclame

„Să citim pentru noi”

SANYO DIGITAL CAMERA22.11.2012 sigur va rămâne în memoria elevilor clasei a III-a B! O filă a parteneriatelor între şcoli s-a completat cu succes, în cadrul orei de lectură, condusă cu abilitate şi ingeniozitate de d-na învăţătoare Popescu Nicoleta, în colaborare cu bibliotecara şcolii, d-na Matei Florentina.

SANYO DIGITAL CAMERA

Proiectul la care facem referire a adus şcolii şi oaspeţi: elevii şi bibliotecarii şcolilor "Emil Palade" şi "Nicolea Iorga", cu toţii îndrăgind LECTURA. D-nele bibliotecare sosite în școala noastră în cadrul proiectului sunt: Năstase Clementina de la  școala „George Emil Palade” și Necula Veronica de la școala „Nicolae Iorga”.

proiect sa citim pentru noiproiect sa citim pentru noi2

Titlul proiectului "SĂ CITIM PENTRU NOI", scoate în evidenţă ideea că lectura este un bun ce se dobândeşte în contact cu cărţile majore ale literaturii române şi universale, se cultivă prin exerciţiu continuu şi astfel va aduce satisfacţii unice oricărui elev, hotărât să înveţe, doritor să cunoască adevăratele căi ale satisfacţiei spirituale. Reproducem conţinutul proiectului de parteneriat, precum şi Programul de activitate al zilei de azi, garantându-vă că activitatea în sine, dinamică şi variată, a întrecut orice aşteptări!

Proiectul Sa citim pentru noi_activitate (1)Proiectul Sa citim pentru noi_activitate (2)Proiectul Sa citim pentru noi_activitate (3)Proiectul Sa citim pentru noi_activitate (4)

Aceasta a fost şi părerea oaspeţilor noştri, care au apreciat elogios fragmentele citite din "Amintiri din copilărie", dramatizările după cunoscutele pasaje ale aventurilor lui Nica Apetrei, cântecele care evocau aventurile aceluiaşi personaj, într-o interpretare entuziastă a întregii clase a III – a B. Felicitări susţinătoarei activităţii, colaboratorilor.

Proiectul Sa citim pentru noi_activitate (5)Proiectul Sa citim pentru noi_activitate (6)Proiectul Sa citim pentru noi_activitate (7)Proiectul Sa citim pentru noi_activitate (9)Proiectul Sa citim pentru noi_activitate (10)Proiectul Sa citim pentru noi_activitate (11)Proiectul Sa citim pentru noi_activitate (12)

La activitate a participat şi conducerea şcolii: d-na director prof. Angelica Georgescu şi cea care a consemnat pentru blogul şcolii, director adj. prof. Chivulescu Elisabeta.

„Îmi place să citesc”

Iată o activitate care-și propune să readucă elevii față în față cu cartea și să le stimuleze curiozitatea, gândirea și imaginația nu prin film, calculator și jocuri ci printr-o activitate am putea s-o numim „tradițională”: lectura. Și fiindcă totul trebuie să înceapă cu „începutul”,  punctul de pornire e aici: septembrie, clasa a II – a,  învățător,  bibliotecă.

Joi, 20.09.2012, s-a demarat în cadrul bibliotecii şcolii „I.A.Bassarabescu”, Ploieşti proiectul educativ ,,Îmi place să citesc“ în colaborare cu clasa a II – a B îndrumată de d-na  Nicoleta Găvenea, profesor învăţământul primar.

Activitatea a avut ca scop stimularea interesului elevilor din ciclul primar pentru lectură şi utilizarea resurselor de carte din biblioteca şcolară în activitatea de învăţare.

La biblioteca (2)La biblioteca (3)

Metodele şi procedeele folosite în cadrul activităţii au fost: lectura, expunerea, conversaţia, dialogul, memorizarea.

La biblioteca (4)D-na profesor Gavenea Nicoleta i-a antrenat pe copii pe tot parcursul activităţii pentru a reţine cât mai multe date despre carte şi despre proiectul demarat.

Activitatea s-a desfăşurat în biblioteca şcolii unde elevii au vizionat în Power Point structura proiectului şi au audiat ,, Povestea cărţii “ – de la lemnul din pădure până la cartea de pe raftul bibliotecii .

Elevii au citit un fragment de lectură intitulat ,,Prima zi de şcoală” din „Cuore, inimă de copil” de Edmondo De Amicis .

Ca mijloace didactice s-a folosit cărţi din biblioteca şcolară (poezii, poveşti, legende, basme, ghicitori )

Bibliotecara şcolii, Matei Florentina,  le-a recitat elevilor o poezie despre Carte şi le-a vorbit despre acest proiect foarte important pentru ei.

La biblioteca (5)La biblioteca (6)

Copiii au fost foarte încântaţi de activitatea desfăşurată şi au arătat interes faţă de acest proiect care îi va face să viziteze biblioteca cât mai des.

Lecturi de primăvară

Vineri, 11.05.2012, s-a desfăşurat în cadrul bibliotecii şcolare I.A.Bassarabescu – Ploieşti activitatea ,,Lecturi de primăvară în biblioteca şcolară“, în colaborare cu clasa  I A, învăţătoare Vagneti Alina. Activitatea a avut ca scop stimularea lecturii pentru elevii din ciclul primar şi utilizarea resurselor de carte din biblioteca şcolară în activitatea de învăţare.

P1050347

P1050330P1050352

P1050353

Metodele şi procedeele folosite în cadrul activităţii au fost: expunerea, conversaţia, dialogul, memorizarea. Ca mijloace didactice s-au folosit cărţi din biblioteca şcolii cu operele mai multor autori având ca temă anotimpul primăvara ( poezii , povești , legende , basme , ghicitori ).

P1050410

Bibliotecara şcolii, Matei Florentina, le-a prezentat copiilor lectura ,, Ghiocelul “ de H.C. Andersen , poezia ,, Mâțișorii “ de Otilia Cazimir,  povestea vântului de I. Jianu, ,,Moş Viscol şi Primăvara“.Elevii au recitat poezii despre primăvară, au făcut portofolii foarte frumoase pe care le-am expus la bibliotecă iar d-na învăţătoare a purtat un dialog cu copiii despre poveştile şi cărţile citite de aceştia și despre anotimpul primăvară.

P1050414P1050421
Elevii clasei I A  au fost invitați apoi la film și au vizionat ,,Fetiţa cu chibrituri“ după H.C. Andersen.

La sfârşitul activităţii un elev a încântat toată asistența cu mai multe melodii interpretate la orgă. Copiii au fost foarte încântaţi de activitate şi au propus să mai vină la biblioteca să desfăşoare şi alte activităţi.

P1050422

A consemnat pentru blogul școlii bibliotecar Matei Florentina.

Concursul „Lectura Modus Vivendi”

Lectura Modus Vivendi - concurs literar - Școala „I.A.Bassarabescu”

Cei interesați mai pot accesa  pagina „ANUNȚURI” unde se găsesc informații detaliate publicate pentru ediția din 2010 a  concursului.

Click pe afiș pentru a accesa pagina „Contact”.

 

%d blogeri au apreciat asta: