ISTORIC

Scoala "9 Mai" primeste un nume nou: Scoala "I.A.Bassarabescu"

Şcoala cu clasele I – VIII – „I. A. Bassarabescu”

Ploieşti

– scurt istoric –

Acest scurt istoric a fost realizat de:

 

Alexandru Ulescu – profesor de istorie

Elisabeta Chivulescu – profesor de limba română

Anul 2000 - Botezul scolii Este o şcoală tânarǎ care a împlinit 12 ani de la înfiinţare în 2008.

Este ultima construcţie şcolară gimnazială care s-a realizat după 1990 în Ploieşti. Începută înainte de 1990 şi finalizată în 1996.

Şcoala este situată în cartierul 9 Mai al Municipiului Ploieşti, în zona Gării de Vest, vis-a-vis de Spitalul CFR, pe Aleea Strunga nr.2. Ea deserveşte o comunitate eterogenă profesional, aproximativ 600 de familii, majoritatea lor având pregatire medie, de rit ortodox.

A luat fiinţă în 1996, din necesitatea de a împărţi populaţia şcolară a cartierului între Şcoala nr. 20, şi noua instituţie şcolară.

Construirea în ultimele decenii a secolului XX, a blocurilor, în locul caselor rase de lama buldozerelor, a schimbat aspectul patriarhal al cartierului şi a determinat o adevarată explozie demografică în rândul populaţiei şcolare. Timp de 13 ani, între 1983-1984 şi 1995-1996, Şcoala nr. 20 a fost nevoită să lucreze în 3 schimburi, de la orele 7.00  la 20.00  pentru a putea şcolariza elevii cartierului.

Tabelul următor, reflectă cel mai concludent evoluţia populaţiei şcolare, din ultimele decenii,  la Şcoala nr. 20.

Anul scolar Nr. de clase Nr. de elevi
1956 – 1957 12 397
1979 – 1980 24 847
1986 – 1987 37 1504
1989 – 1990 47 1743
1991 – 1992 52 1763
1994 – 1995 52 1796
1995 – 1996 52 1699
1996 – 1997 24 764
1999 – 2000 26 703
2001 – 2002 25 698

În 1996 – s-a realizat împărţirea elevilor şi a personalului didactic între Şcoala nr. 20 şi noua Şcoală. O parte însemnată a claselor de elevi au trecut la noua Şcoală, care a avut şi are ca Director,  pe profesorul de matematică – NICOLAE SITARU, un om devotat şcolii si cum se zice „este omul potrivit la locul potrivit“. La fel s-a procedat şi cu personalul didactic, prin intermediul Inspectoratului Şcolar -Prahova , manifestându-şi propria opţiune – de a rămâne, sau de a pleca.

Cadrele didactice ale scolii Privind Şcoala nr. 20 – populaţia şcolarǎ a scǎzut permanent după 1996 şi după multe decenii de existenţă, funcţiona din 1938 – în anul 2006, a fost desfiinţată, cum s-a întâmplat si cu alte şcoli din Ploieşti în perioada actuală.

Cauzele sunt multiple şi le regăsim în perioada ce o trăim. Sigur că, un rol a avut şi conducerea şcolii, cât şi colectivul didactic al şcolii, care în mică măsură şi-au propus, atragerea populaţiei şcolare a cartierului. A fost o forma nefastă a înţelegerii  „democraţiei “-  prin libera alegere a „opţiunii” .

În anul 2006 – marea majoritate a claselor de elevi şi a cadrelor didactice de la Şcoala nr. 20, au fost transferate la Şcoala  „George Emil Palade” , care dispunea de spaţiul necesar.  Din lipsă de spaţiu, doar o singură clasă de elevi cu doamna învaţatoare Sima Emilia, a venit la şcoala noastră .

Actul decizional cu nr. 470 din 12 septembrie 1996 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova – consfiinţeşte existenţa unitaţii noastre şcolare, care a ridicat la rang de virtute munca de a creşte o generaţie compatibilă cu schimbarea, sensibilă la nevoile societaţii, bine pregatită profesional, valoroasă din punct de vedere social, care să respecte valorile general umane şi care să fie capabilă de autoinstruire şi autodezvoltare ulterioară.

La 15 septembrie 1996 – la inaugurarea şcolii, au fost prezenţi: Liviu Maior-ministrul învaţamântului, Horia Toma – primarul Municipiului Ploieşti , Petre Năchilă –i nspectorul general al Inspectoratului Şcolar Prahova şi multe alte personalităţi locale. A fost realizată şi o slujbă religioasă, participând mai mulţi preoţi .

Din momentul inaugurării şi până în anul 2000 – noua şcoală a purtat numele de  „Şcoala 9 Mai” – Ploieşti

Pagina din ziarul Prahova. Primarul Ploiestiului în vizită la școala noastră. Fotografia din dreapta.

În spiritul reaşezării numelor personalităţilor culturii judeţene în constiinţa ploieştenilor şi prahovenilor, s-a întreprins schimbarea numelui Şcolii 9 Mai în „I. A. Bassarabescu”, înfăptuindu-se un act cultural de tip  „Restituţio” pe 29 martie 2000. Iniţiativa şi sufletul acestei acţiuni complexe şi de durată a fost doamna profesoară de română Chivulescu Elisabeta – director adjunct al şcolii, la care­­­­ idee meritorie a aderat în unanimitate colectivul de cadre didactice al şcolii .

Prin decizia nr. 252 din 28 martie 2000, a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Prahova,  şcoala primeşte denumirea de  „I.A.Bassarabescu”.

Din 29 martie 2000 – titulatura oficială devine „Şcoala cu clasele I – VIII – I.A. Bassarabescu”. Din acest moment ziua de 29 martie fiind socotită  „ziua şcolii noastre”.

“Nu pierdeţi din vedere Omenia ! Mai ‘nainte de orice , siliti-vă să preţuiţi omenia ! FIŢI OAMENI ! “- vorbele mentorului nostru spiritual au devenit Dictonul şcolii noastre.

La iniţiativa direcţiunii s-a elaborat cu elevii noştri sigla şi imnul şcolii .

Toate evenimentele culturale care s-au desfaşurat sub noua noastră identitate au avut ca participanţi sau colaboratori nume sonore ca:  acad. Eugen Simion , acad. Valeriu Râpeanu, Marta şi Simion Bărbulescu, părintele Galeriu, fiica Cireşica Bassarabescu (Maria – Elisabeta Puricel Bassarabescu), nepoţii Valentin Bassarabescu (scriitor) – stabiliţi în Elveţia şi Gabriel Bassarabescu (radio România Actualităţi), Nicolae Boaru, Gheorghe Macsim, Marian Ruscu, Traian Cepoiu , Arthur Hoffman , Rita Bădulescu etc. ;  Ilie Gâlea , Mihai Coadă ( actori).

Bustul lui Bassarabescu aflat în fața școlii. Autor: sculptorul Arthur Hoffman Şcoala I. A. Bassarabescu – este o construcţie care are 15 săli de clasă, dispuse pe trei nivele (parter şi două etaje) – unele transformate în cabinete: de Limba Română („Personalităţile culturii prahovene “); cabinet de Limbă şi Civilizaţie Franceză (“Prietenii civilizaţiei franceze “); cabinet de Istorie , de Geografie, de Matematică si de Educaţie tehnologică – realizate prin autodotare. Şcoala mai are trei laboratoare: de Chimie , Fizică, Biologie; un cabinet de Informatică cu 20 de calculatoare; o bibliotecă cu peste 5 mii de volume ; un cabinet medical – încadrat cu un doctor şi o asistentă ; secretariat, oficiu, un atelier mecanic şi o sală modernă de sport cu două vestiare, cu grupuri sanitare şi un teren de sport amenajat în curtea şcolii.

Scoala 

Tot prin autodotare, şcoala are si o expoziţie cu caracter permanent, „un mini muzeu” dedicată prezenţei lui I.A.Bassarabescu în constiinţa ploieştenilor de ieri şi de azi – realizat şi îmbogăţit de cei mai inimoşi dascăli ai şcolii , un rol determinant avându-l, doamna profesoară de română Chivulescu Elisabeta – director adjunct. Şcoala deţine şi un manuscris a lui I. A. Bassarabescu – sub forma unei cărţi poştale, donat de fiica scriitorului şi două busturi ale lui I. A. Bassarabescu, din bronz – expus în scuarul de la intrarea în şcoală şi din gips – expus în holul de intrare al şcolii , create de Arthur Hoffman.

„Zilele Bassarabescu “ – sunt ocazii anuale, organizate în ultima săptămână de şcoală, înaintea sărbătorilor de iarnă, pentru afirmarea şcolii noastre pe tărâm cultural.

În şcoală se editează revistele :

 • „STUDIA“(de la înființarea școlii și vezi pagina „Revistele școlii”) şi „AGORA” 
 • un „ANUAR CREATIV“ al elevilor ( de la înființarea școlii)
 • În anul 2007 s-a derulat prima Ediţie a concursului interşcolar « I. A. Bassarabescu – concurs de lectură si de creaţie ».

Contextul comunitar în care ne desfăşurăm activitatea, este favorabil şcolii noastre, asigurându-ne cu un număr considerabil de elevi (faţă de alte şcoli din zonă) , deşi este în uşoară scadere, rămânem în topul şcolilor dorite în zonă, suntem a III – a scoală din judeţ ca populaţie şcolara. Evoluţia populaţiei şcolare se prezintă astfel :

     Anul
   scolar

     Total
      elevi

Nr. clase
primar/ gimnazial/
total

   Nr.elevi   ciclul primar

Nr. elevi ciclul gimnazial

1996-1997

991

16+14=30

426

565

1997-1998

1034

16+14=30

467

567

1999-1999

1056

16+16=32

538

536

1999-2000

1030

16+15=31

494

562

2001-2002

1017

15+16=31

455

544

2002-2003

976

14+16=30

432

525

2003-2004

941

15+16=31

416

496

2004-2005

934

16+16=32

438

486

2005-2006

924

15+16=31

433

467

2006-2007

900

16+16=32

457

452

2007-2008

909

16+16=32

453

454

2008-2009

906

16+16=32

465

441

 • Conducerea şcolii, a fost şi este asigurată de:
 • director şi director adjunct, Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral.

Directorii Şcolii I.A.Bassarabescu :

 • Din 1996 până în prezent – Director: Nicolae Sitaru – profesor de Matematică, om devotat şcolii, care vede permanent, în primul rând, interesele unitaţii de învaţamânt.
 • Din 1996 până în martie 1999 – Director Adjunct – Georgeta Oancea – profesor de Istorie – Geografie.
 • Din martie 1999 până în prezent – Director Adjunct – Elisabeta Chivulescu -profesor de Limba Română, om cu iniţiative creatoare pentru unitatea de învaţământ.

Membrii Consiliului de administraţie :

– anul şcolar 1996 – 1997:  9 membri

 • Nicolae Sitaru director – preşedinte; Georgeta Oancea director adjunct, Mihaela Rusu – învătătoare, Daniela Dima – învatatoare, Ludmila Aniţei – prof.matematică , Ion Ungureanu – prof. română , Alexandru Ulescu – prof. istorie, preşedintele comitetului de părinţi, reprezentant al Consiliului municipal Ploieşti.

– anul şcolar 1997 – 1998 : aceeaşi componenţă

– anul şcolar 1998-1999 : aceeaşi componenţă

– din martie 1999 – devine director adjunct  Elisabeta Chivulescu – prof. română

 • În sedinţa Consiliului de administraţie din 27 oct. 2000 s-a confirmat, la propunerea Consiliului profesoral, în funcţia de director cu munca educativă din şcoală, a doamnei profesoare de muzică Cristina Prodan.

– anul şcolar 2000-2001:

 • N. Sitaru, dir. – preşedinte, E. Chivulescu, dir. adj., C. Prodan – dir. ed., M. Rusu, D. Dima, L. Aniţei, A. Ulescu şi Ion Duţa – lider sindical – cu vot consultativ.

– anul şcolar 2001 – 2002:

 • N. Sitaru – dir. – preşedinte, E. Chivulescu – dir. adj., C. Prodan, M. Rusu, L. Aniţei, A. Ulescu, D. Dima, Ion Duţa – lider sindical – cu vot consultativ.

– anul şcolar 2002 – 2003:

 • N. Sitaru – dir. – preşedinte, E. Chivulescu – dir. adj., C. Prodan, M. Rusu, L. Aniţei, A. Ulescu, D. Dima, G. Stroe, E. Toader, Ion Duţă – lider sindical –cu vot consultativ.

– anul şcolar 2003 – 2004 – aceeaşi componenţă

anul şcolar 2004 – 2005 – conform unei noi metodologii la 2 dec. 2004 Consiliul profesoral, la propunerea dir. N. Sitaru, a ales prin vot secret membrii consiliului de administraţie:

 • N. Sitaru dir. – presedinte, E. Chivulescu dir. adj., C. Prodan -dir. educativ, M. Rusu – prof. româna , A. Ulescu – prof. istorie, E. Toader – inv., G.Stroe -inv., Ion Duţă – lider sindical, observator – cu vot consultativ, Stelian Ivan -preşed. Comit. de parinţi, Sorin Chivu – consilier municipal.

-  anul şcolar 2005 – 2006 – aceeaşi componenţă

– anul şcolar 2006 – 2007:

 • N. Sitaru dir. presedinte, E. Chivulescu – dir. adj., C. Prodan – dir. ed. (coordonator de proiecte si programe), Georgeta Dobre – prof. fizica,  Alex. Ulescu, Beatrice Marin – inv., Nicoleta Popescu – inv. I. Duţă – lider sindical.

– anul şcolar 2007- 2008 – aceeaşi componenţă

– anul şcolar 2008-2009 – aceeaşi componenţă

Va urma…………

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: