CAMPANIA SHOEBOX

Apropierea Crӑciunului ne insuflӑ tuturor dorinṭa de a face bine, de a ajuta pe cei nӑpӑstuiṭi de soartӑ. Astfel, o parte dintre elevii ṣcolii noastre au hotӑrȃt , la ȋndemnul profesorilor diriginṭi, sӑ se alӑture campaniei Shoebox.

Campania SHOEBOX (1)

Campania Shoebox presupune realizarea unor cutii de pantofi, frumos ambalate , ȋn care sunt puse diverse obiecte necesare unui copil, de la obiecte de igienӑ personalӑ, la rechizite, ȋmbrӑcӑminte sau jucӑrii. Aceste cutii speciale sunt distribuite de cӑtre membrii Asociaṭiei pentru Educaṭie Non-Formalӑ din Ploieṣti la case de copii sau centre speciale astfel ȋncȃt, ȋn preajma Crӑciunului, ṣi copiii defavorizaṭi sӑ beneficieze de daruri potrivite vȃrstei lor.

Campania SHOEBOX (2)

Clasele participante la aceastӑ acṭiune umanitarӑ au fost : clasa a V-a A, clasa a V-a D, clasa a VI-a B, clasa a VII-a B, coordonate de urmӑtorii profesori – diriginṭi : Andreea Matei, Neagoe Georgiana, Canache Georgiana ṣi Negoiṭӑ Gabriela.

A consemnat pentru blogul ṣcolii,

Prof. Andreea Matei

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: