Școala „I.A.Bassarabescu” în Europa

26 septembrie, Ziua Europeană a LimbilorÎn acest an elevii şcolii noastre au marcat Ziua Europeană a Limbilor – 26 septembrie 2010 – prin diferite activităţi atractive şi motivante pentru învăţarea cel puţin a englezei şi francezei.

Doamnele profesoare Loreta Döri  şi Veronica Mănescu au coordonat elevi din clasele a VI-a B şi C în realizarea unui frumos panou cu steagurile ţărilor europene şi cu date interesante despre limbile vorbite în lume, despre limbile romanice, dar şi cele non-europene, ca şi despre bilingvism şi beneficiile acestuia.

D-na profesor Loreta Dori si elevii clasei a VI -a B

Elevii clasei a VI -a C împreună cu profesoara Veronica Mănescu

D-na profesor Iuliana FurtunăElevii clasei a VIII-a D au realizat, sub îndrumarea d-nei profesoare Iuliana Furtună, un panou – culegere de proverbe în limba franceză şi echivalentele lor româneşti. Trei dintre ele au rămas fără corespondentele lor în limba română. Le-aţi descoperit?

 

Elevi ai clasei a VIII -a D

  Elevi ai clasei a VIII -a D

La iniţiativa Uniunii Europene şi a Consiliului Europei, începând cu anul 2001, ziua de 26 septembrie este dedicată celebrării limbilor europene. Obiectivele Zilei Europene a Limbilor sunt:

  • sensibilizarea publicului faţă de plurilingvism în Europa (unde sunt în prezent 23 de limbi oficiale);
  • cultivarea diversităţii culturale şi lingvistice;
  • încurajarea învăţării limbilor străine de către toţi europenii, la şcoală sau în afara acesteia.

Promovată activ de UE prin diverse programe şi adresându-se tuturor, dar în special vârstei şcolare, învăţarea limbilor străine contribuie la înlăturarea barierelor personale şi naţionale, înseamnă noi oportunităţi în viaţă, permite comunicarea şi cooperarea europenilor, experimentarea altor culturi şi lărgirea propriului orizont de cunoaştere.

3 octombrie 2010, Catedra de limbi străine

Anunțuri
%d blogeri au apreciat asta: