Profesorii școlii noastre se perfecționează

Stagiu pedagogic la Bordeaux

In perioada 19-31 iulie 2010, la Alliance Française Bordeaux Aquitaine, în Franţa, s-a desfăşurat cursul de formare continuă „Stage pédagogique de formateurs de français langue étrangère” – „Stagiu pedagogic pentru formarea formatorilor de limba franceză ca limbă străină”, la care am participat şi eu (profesor Iuliana Furtună). Activitatea a fost finanţată în cadrul programului COMENIUS-LLP şi din fonduri FSE-POSDRU, prin intermediul A.N.P.C.D.E.F.P. (www.anpcdefp.ro ).

ALIANAȚA FRANCEZĂ DIN BOREDEAUX

ALIANȚA FRANCEZĂ DIN BORDEAUX

Împărţiţi în trei grupe, cei 45 de participanţi din Anglia, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Portugalia, România, Spania, Turcia, au urmat rând pe rând modulele aceluiaşi program, pregătite temeinic şi abil de profesorii formatori de acolo.

Tematica stagiului s-a concentrat pe o paletă largă de documente autentice, mai exact: presa, filmul și banda video, banda desenată, cântecul şi literatura pentru tineri în ora de limba franceză, văzute în principal prin prisma valorificării potenţialului lor pedagogic, in funcţie de nivelul CECR (Cadrul European Comun de Referinţă) şi de obiectivele urmărite. S-au abordat şi alte probleme, precum locul scrisului şi rolul gramaticii, franceza familiară şi orală, sistemul educativ francez şi educaţia de mâine, noutăţi în domeniul metodelor de FLE (franceza limbă străină). Modulul legat de utilizarea tehnologiilor informaţiilor şi comunicării (les TICE) în predarea-învăţarea limbii franceze a ocupat un spaţiu considerabil în program, urmărind, printre altele, descoperirea diferitelor tipuri de exploatare a Internetului.

CĂRȚI ȘI MANUALE

PARTICIPANȚII LA STAGIUL DE FORMARE

PARTICPANȚII LA STAGIUL DE FORMARE

MATERIALE DE STUDIU

STUDIU LA CALCULATOR

D-na profesor Iuliana Furtună împreună cu câțiva alți colegi de curs.

Desfăşurate într-o ambianţă interactivă de schimburi, dezbateri şi lucru în echipă, valorificând în special ansamblul aspectelor practice, fără însă a neglija importanţa teoriei în formarea formatorilor de FLE, orele de curs au alternat cu vizitele culturale, ca și cu alte momente plăcute de destindere, tot atâtea prilejuri de dialog intercultural.

La degustarea vinului de Bordeaux

La Maison du Vin din Bordeaux – iniţiere în degustarea vinului, aflată la limita între ştiinţă şi artă

Casa Europei din Bordeaux

„Uniți în diversitate”

La Maison de l’Europe din Bordeaux, care încurajează parteneriatele şi programele europene

„La Maison de l'Europe” Bordeaux

Acţiunea de formare continuă din cadrul Comenius-LLP prin cursuri de formare structurate este, în general, una complexă şi cu totul deosebită, cel puţin pentru profesorii de limbi moderne, dar nu numai. Deloc uşor, un proiect de acest gen reprezintă un exerciţiu de autoeducaţie şi poate fi o adevărată provocare pentru orice cadru didactic interesat de inovaţie şi doritor de cunoaştere.

Participarea la acest curs, alături de colegi de aceeaşi profesie din diferite ţări europene, ne-a dat tuturor posibilitatea de a ne cunoaşte şi a stabili legături, de a ne împărtăşi experienţa didactică şi de a coopera în vederea realizării unor scenarii didactice dintre cele mai moderne. Îmbunătăţindu-ne propria noastră competenţă de comunicare în limba franceză, fiecare dintre noi a avut ceva de învăţat, fiind în contact cu ultimele noutăţi din practica pedagogică, achiziţionând noi unelte direct utilizabile la clasă şi îmbogățindu-se astfel în profesia exercitată.

Beneficiile unui astfel de program sunt imense, iar impactul asupra dezvoltării profesionale şi personale se va răsfrânge direct asupra elevilor, care cu siguranţă vor avea mai multe motive de a învăţa această limbă frumoasă, elegantă şi rafinată care este limba franceză.

August 2010

Profesor Iuliana Furtună

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: